ბეჭდვა

შპსრეილვეი ფროფერთი მენეჯმენტი” 10.06.2016წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს), კერძოდ:

1. მის საკუთრებაში არსებული 21 ერთეული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზების შესახებ (21 ლოტი);

2. მის საკუთრებაში არსებული, 25 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (25 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge