კომპანიის შესახებპროექტებიფინანსური ინფორმაცია
აუქციონებიტენდერებისოციალური პროგრამებიმედიაწესები და ინსტრუქციები 
 
კანონმდებლობა

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელძღვანელო.

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ.

სს „საქართველოს რკინიგზის“ და მისი წილობრივი მონაწილეობით არსებულიდაფუძნებული კომპანიების და ასეთი კომპანიების წილობრივი მონაწილეობით არსებულიდაფუძნებული      კომპანიების საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესი.

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის #9 ბრძანება.

 
 
Copyright © 2017 Georgian Railway. All Rights Reserved.